section

section

section

section

MAJOR CITIES

Plaza INN Hotel

View

Address: 25 Model Town Rahim Yar Khan

Phone: 068-5876555

Email: plazainnryk@gmail.com

Plaza INN Hotel

3 Star Residential Hotel

25 Model Town Rahim Yar Khan

Rahimyar Khan

Khawaja Amir Shahzad

068-5876555

0300-8689275

http://www.plazainnhotel.net

PRESS CLUB

View

Address: Model Town, Rahimyar Khan 64200, Punjab, Pakistan

Phone: 068-5573750 / 5577993

PRESS CLUB

Model Town, Rahimyar Khan 64200, Punjab, Pakistan

Rahimyar Khan

Abdul Hameed Bhatti

068-5573750 / 5577993

GOOGLEADD

VIEW BY